AnchorAnchor

Kom ihåg att berätta alla adress-telefon-mailändringar till föreningens ordförande eller kassör. Det underlättar och förbilligar våra kontakter.

 

vår samarbetspartner, har ett omfattande kursutbud.Om du är allmänt intresserad eller vill veta mer om en viss kurs ta kontakt med kursadministratör Kerstin Lindeborg- Strid tel 010-15 75 220. Som medlem i Aktiva Seniorer, Eskilstuna erbjuds du 20 % rabatt på kursutbudet.

 

Många är ensamma och vet inte vad dom ska  göra.
Ta med dem till våra aktiviteter!
                                              Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps-och erfarenhetsbanken. Symbolen som klubbmärke finns att köpa av vår kassör för 20 kr.

FÖRBUNDSSTÄMMAN  hölls i år i Värnamo den 25-26 maj  2018.  Två representanter deltog på detta från vår förening. Dessa personer valdes på årsstämman.

Till årets stämma har
Eva Gustafsson och Margareta Sölscher
valts att representera oss.

Ordf Anders Krafft deltog också på stämman i egenskap av ordförande för mötet.

 

Medlemsförmåner

SJ-rabatt för Aktiva Seniorer 

Försäkringsförmåner

information från förbundet

 

 

 

       

 

Inbjudningar från andra föreningar inom Aktiva Seniorer:

Finns inga för närvarande.
 

 

 

 

 

 
 
 

 

     
            

   

 

 

Till Toppen