Höstens program presenteras här 16 juli..!

 

Styrelsen fram till årsmötet 2019 består av
                                                               

                                                                 

Anders Krafft,              
ordförande
 016-34 31 12   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anita Björnehaag
vice ordförande
016-13 46 67 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birgitta Stärner
sekreterare
 070-661 89 73 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gunilla Flodström,
klubbmästare

016-13 49 29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tora Johansson,        
kassör
 076-633 4916   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Margareta Carlsson
ledamot
 070-535 7079   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eva Gustafsson,
ledamot
 016-34 31 12   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ulf Borgerot
ledamot
 070-290 20 20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hans Stenström
ledamot
070-924 86 56   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Arbeta kreativt och ha roligt under tiden.Kom med i programgruppen som kläcker idéer för vår aktiva och härliga samvaro i föreningen. Anmäl dig till Ingemar Bergenram Tfn
0706-04 29 70 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Servicegrupp hjälper till med praktiska uppgifter vid olika evenemang.Du får gärna hjälpa till du också.  Anmäl dig till
Klubbmästare Gunilla Flodström tfn 016-13 49 29 alt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
WEB-masters:  Rolf Bogren 070-781 61 14 och
Ulla-Lena Myhr 070-734 61 11
Om du har synpunkter på hemsidan är du välkommen att skicka en  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bildarkivansvarig :  Leif Myhr 070-733 11 23 

 
  Övriga funktioner:

Revisor: Leif Myhr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revisorssuppleant: Rolf Perrault , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lars Åkerlind
 

Valberedningen:
Lars Åkerlind  070-687 20 80       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (sammankallande)
Margareta Sölscher 0706-027021 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Evald Larsson       016-51 19 34    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

till toppen