Kom gärna med flera förslag till gruppaktiviteter (5-15 deltagare). Man får tillfälle att göra det man finner roligt lite oftare och man lär känna medlemmar lite närmare. För att få gehör för dina idéer ta Kontakt med ordföranden och berätta och vi hjälps åt att gå vidare.

 

     

Anna-Karin
 

 Canastagruppen.Testa ditt matematiska sinne och ditt tävlingslynne. Vi träffas med gott humör varannan tisdag och spelar tillsammans.

Tid:  kl 9.00 - ca 11.30 Plats: Strigeln, lilla matsalen, Köpmangatan 14 . Startar igen 5 sept 2017 och avslutas  12 dec -17
Kostnad: 30:-/person och tillfälle (kaffe och smörgås ingår)
Ledare: Anna-Karin Cederlund-Fall This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 0702-190513.
Om du är ny och vill delta i gruppen fordras en anmälan. (gamla medlemmar anmäler endast frånvaro).

     

Hans
  "Prova olika kök" Ny kommitté under ledning av Hans Stenström bestämmer ett mattema och utser lämplig restaurang i närområdet. Det handlar om att gå ut  i en större grupp och ha en intressant matupplevelse tillsammans . Särskild inbjudan går ut vid varje tillfälle till medlemmar som har  lämnat sin mailadress till föreningen eller anmält intresse att delta till Hans
Har du idéer du vill förmedla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Du kan också ringa 070-9248656
    Nästa "Prova -olika-kök" - datum är 26 oktober  2017. Mer info senare.
     
  Du som vill studera och diskutera kan gå med i våra cirklar eller  gärna  ge förslag på nya grupper.


Britt-Marie
 


 

 

I vår Litteraturcirkel, som träffas var fjärde måndag med start den 28  aug 2017, (25/9,23/10,20/11,18/12).Boken skaffar man  på egen bekostnad men någon annan avgift för cirkeln har vi inte.
I samtliga fall kl 10.00 - 12.00 i Medborgaskolans lokal J A Selanders gata 1 Portkod får du av Britt-Marie Sundin som du når via   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller telefon
016-12 13 17.
 Under sommaren läser cirkeldeltagarna var sin bok, som man sedan  diskuterar och jämför i olika avseenden.

Gruppen är i nuläget full men om fler vill vara med anmäl intresse till Britt-Marie eller föreningens ordförande.

     


Eva


Gunilla

 

Cirkel i engelsk konversation

Kanske känner du ett behov av att fräscha upp din vardagsengelska. Kom med och prata med andra seniorer om vanliga saker, såsom mat, kläder, reseminnen, egna upplevelser m.m. Allt på engelska. Vi har delat upp oss i två mindre grupper så att alla får tillfälle att prata.
Vi träffas på på tisdagar ojämna veckor mellan kl 14 - 15.30 . 
 Höstterminen börjar 12 sept  2017.
Plats: Medborgarskolan, J A Selanders gata 1 (kontakta ledarna för portkod)

Anmälan till Eva Gustafsson 016-343112 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller till Gunilla Flodström 016-134929 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingen kostnad.