Kom ihåg att berätta alla adress-telefon-mailändringar till föreningens ordförande eller kassör. Det underlättar och förbilligar våra kontakter.

 

vår samarbetspartner, har ett omfattande kursutbud.Om du är allmänt intresserad eller vill veta mer om en viss kurs ta kontakt med kursadministratör Kerstin Lindeborg- Strid tel 010-15 75 220. Som medlem i Aktiva Seniorer, Eskilstuna erbjuds du 20 % rabatt på kursutbudet.

 

Många är ensamma och vet inte vad dom ska  göra.
Ta med dem till våra aktiviteter!

                                              Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps-och erfarenhetsbanken. Symbolen som klubbmärke finns att köpa av vår kassör för 20 kr.

FÖRBUNDSSTÄMMAN  hålls i år i Värnamo den 25-26 maj  2018.  Vi har möjlighet att välja två representanter att deltaga på detta från vår förening. Dessa personer väljs på årsstämman.

Till årets stämma har
Eva Gustafsson och Margareta Sölscher
valts att representera oss.


Medlemsförmåner

SJ-rabatt för Aktiva Seniorer 

Försäkringsförmåner

information från förbundet

 

 


       

 

Inbjudningar från andra föreningar inom Aktiva Seniorer:

 FAS-Golfen 2018

 Aktiva Seniorer i Trollhättan arangerar
  

FAS-Golfen 2018, 22 - 23 maj

22/5 Koberg GK

23/5 Onsjö GK

 

 

 

 

 
 
 

 

     
            

   

 

 

Till Toppen