Vi har fått utökat antalet deltagare till bl.a. Robotdalen 20/9, så alla anmälda är välkomna att komma med.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ange dina personuppgifter (namn, adress, telefonnr och email-adress)

 

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 15 24 16 - 4.

Glöm inte att ange namn och adress när du betalar.

 

Medlemsavgiften är 150 kronor per år och per person.

 

OBS! Innan du anmäler dig, ta vänligen del av den information som finns under fliken GDPR, där det beskrivs hur FAS Eskilstuna hanterar personuppgifter.